Pool-Consultancy BV  
 Welkom op de Website van Pool Consultancy BV


Deze website bevat volop informatie over Pool Consultancy BV. De website is bedoeld voor ondernemers, ex-ondernemers, schuldenaren, schuldeisers en iedereen die geïnteresseerd is in Pool Consultancy BV en de activiteiten van Pool Consultancy BV. Met behulp van de bovenstaande knoppen kunt u eenvoudig door het menu navigeren.
 

 
Pool Consultancy BV is een financieel Crash – Management bureau. Pool Consultancy BV is een organisatie welke voortgekomen is uit een eenmanszaak van dhr. W. Pool. Sinds 1990 is dhr. Pool actief bezig met schuldsaneringen voor ondernemers. Daarnaast is dhr. Pool vanaf 1990 bezig geweest met de ondersteuning bij bedrijfsovernames, doorstarten, bedrijfsopvolging en/of de verkoop van ondernemingen. Al ruim 20 jaar ervaring inmiddels!

De expertise binnen Pool Consultancy BV is zeer uitgebreid. Pool Consultancy BV heeft er zorg voor gedragen dat vele ondernemingen die in zwaar weer vertoefden inmiddels weer rendabel zijn. Daarnaast heeft Pool Consultancy BV vele ondernemers bijgestaan die in principe waren genoodzaakt te stoppen met de werkzaamheden. Ook heeft Pool Consultancy BV er veelvuldig voor gezorgd dat er een start kan worden gemaakt met een loondienstverhouding voor de ex-ondernemer. Vermeldenswaardig is dat de meeste ex-cliënten van Pool Consultancy BV inmiddels schuldenvrij zijn.